Advokatopgaver
almen advokatpraksis på vesterbro:

Når du køber fast ejendom (lejlighed, hus, sommerhus eller grundstykke) er det vigtigt, at alt er korrekt.

Det er mange penge, man kommer til at hæfte for, hvorfor det er vigtigt, at du lader en advokat gennemgå købet.

Hos os får du en tæt kontakt igennem din købsproces.

Vi lægger vægt på en dybdegående gennemgang af købsaftalen og ejendommens retlige forhold. Vi udfærdiger og tinglyser skødet og afslutter handlen med udarbejdelse af refusionsopgørelse.

Ved at oprette testamente kan du sikre din sidste vilje. Du kan derved bestemme, hvad der skal ske med dine ejendele, når du dør.

Du kan frit testamentere over 75 % af arven, mens de 25 % tilfalder dine tvangsarvinger (ægtefælle og livsarvinger).

Har du ingen tvangsarvinger,  kan du disponere 100 % over dine værdier. Vælger du ikke at oprette testamente, tilfalder din arv statskassen.

Ud over oprettelse af testamente, der omhandler værdier og genstande, kan man med fordel oprette et såkaldt børnetestamente. Dette er en erklæring fra forældre om, hvem de ønsker skal have forældremyndigheden over deres børn, såfremt forældrene går bort.

Vi kan hjælpe dig med at skræddersy dit testamente, så det passer til dine behov og ønsker.

Med en fremtidsfuldmagt kan du udpege en eller flere fremtidige repræsentanter til at varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold.

Dette kan blive nødvendigt, hvis du grundet sygdom eller svækket mental funktion ikke længere kan handle på egne vegne. 

Den/de udpegede fuldmægtige skal handle på den måde, som du selv ville have handlet, hvis du var i stand hertil.

Når man gifter sig, indtræder lovens almindelige formueordning – formuefællesskab. Det vil sige, at I deler lige over hvis I skal skilles.

Hvis man opretter en ægtepagt kan man sikker  en anden fordeling end ligedeling. Det kan være en ide, hvis den ene part bringer større formuegoder in i ægteskabet.

Det er vigtigt at finde den bedste løsning for jer, hvorfor en ægtepagt skal skræddersys til netop jeres behov.

En samejeroverenskomst er en aftale mellem ugifte personer (samlevende, familie eller venner), der sammen ejer en ejendom (fast ejendom eller andelsbolig).

Samejeroverenskomsten har til formål at sikre hvordan eventuelle økonomiske konflikter skal løses – eksempelvis hvad der skal ske med en ejendom, hvis et kæresterpar går fra hinanden.

Både som borger og erhvervsdrivende løber man let sur i de mange skatteregler. Det er vigtigt at have orden i tingene. Og hvis skattemyndigheden kontakter dig, er det hensigtsmæssigt, at have en ekspert ved hånde.

Bliver du sigtet i en straffesag, er det bedst med en forsvarsadvokat, der vil kæmpe for din sag.  Vi bakker dig 100 % op. En professionel indsats gør en stor forskel.  Det drejer sig om engagement i din sag og forståelse for din situation. Det drejer sig om at være en fighter.  Michael Bjørn Hansen har undervist i strafferet og straffeproces i 37 år på jurastudiet på Københavns Universitet

I erhvervsforhold kan der opstå en række juridiske problemer. Mindre virksomheder har sjældent ansat jurister. Vi står gerne til rådighed for at løse din virksomheds juridiske problemer.

Ønsker du at organisere din virksomhed hensigtsmæssigt, står vi gerne til rådighed. Det gælder både rådgivning og stiftelse af selskab.

Erstatningssager kan vedrøre flere emner, såsom personskader, patientskader, arbejdsskader og voldsoffersager.

Vi kan hjælpe dig med din økonomiske genopretning, når du i disse sager lider et tab og har ret til erstatning.

Vi undersøger din private forsikringdækning og bistår dig i en forsikringssag, såfremt selskabet har truffet en afgørelse, som du er uenig i.

Afspil video

OM VESTERBROADVOKATERNE

Advokatarbejde er jura, men det drejer sig også om opbakning og engagement.

Hos os er du i centrum. Vi lægger meget vægt på den personlige relation.

Vi er nede på jorden, og du kan altid få fat i os.

Få en samtale med os.

Det er vigtigt, at vi har tillid til hinanden.

Vi tager kun sager, hvor vi har sympati for sagen og klienten.

Ligesom du har en praktiserende læge, kan du også få en praktiserende advokat.

FÅ EN GRATIS TELEFONSAMTALE

Det koster ikke noget at tale med os.

Vi foretager gerne en vurdering af din sag, herunder om det kan betale sig for dig at føre den. 

Er det tilfældet, indgår vi en aftale om, at vi behandler din sag, og først da bliver der tale om betaling.
Vi sender dig en ordrebekræftelse med et skøn over, hvad det vil koste dig.

OBS. Hvis der er tale om retssag, vil din forsikring typisk kunne dække din udgift.

Vi tilbyder juridisk vejledning.
Ingen sag er for lille eller stor.

NÆRKONTAKT ORDNING

Vi lægger stor vægt på nærkontakt.

Det er vigtigt, at vi har et tæt samarbejde.

På vores advokatkontor er klienterne velkomne til at kontakte os når som helst.

Vi drøfter gerne din samlede situation.

Vi tager os af almindelige menneskers problemer.

DU ER VELKOMMEN TIL AT RINGE TIL OS:
DØGNTELEFON 27 20 13 01

Hvem er jeg?

MICHEAL BJØRN HANSEN

ADVOKAT

Michael er ejer af Advokatfirmaet Michael Bjørn Hansen ApS / Vesterbroadvokaterne ApS og besidder særlig ekspertise inden for strafferet…

Tlf: 27 20 13 01

Adresse

Vesterbroadvokaterne ApS
Vester Voldgade 106, st.th
1552 København V

E-mail mbh@advokatmbh.dk

Vesterbroadvokaterne ApS

27 20 13 01

Uforpligtende tilbud

mbh@advokatmbh.dk