ADVOKAT MICHAEL
BJØRN HANSEN

Michael er ejer af Advokatfirmaet Michael Bjørn Hansen ApS / Vesterbroadvokaterne ApS og besidder særlig ekspertise inden for strafferet og skatteret.
Michael Bjørn Hansen var i en længere årrække kontorchef under Skatteministeriet, hvor han blandt andet var chef for skatteprocesuelle spørgsmål og straffesager. Han var ansat i skattevæsenet/SKAT i 30 år, heraf 22 år som kontorchef.
Michael Bjørn Hansen er cand.jur. fra Københavns Universitet i 1978 og modtog derefter sin advokatbeskikkelse.
Allerede i 1978 blev han manuduktør i strafferet på Københavns Universitet og i 1982 begyndte han desuden at undervise i skatteret. Michael underviste i begge fag frem til år 2016.
Michael har i kraft af sit virker som ekstern lektor evnen til at formidle juraen på alle niveauer og møder altid engageret og velforberedt.
Michael fører mange typer af sager, både små og store, herunder færdselssager, volds-, narko og røverisager, økonomisk kriminalitet og berigelsessager, sager om straffuldbyrdelse, socialt bedrageri, erstatnings- og skattesager.

Tlf: 50 45 13 01

Adresse

Vesterbroadvokaterne ApS
Vester Voldgade 106, st.th
1552 København V

E-mail INFO@VESTERBROADVOKATERNE.DK

Vesterbroadvokaterne ApS

50 45 13 01

Uforpligtende tilbud

info@vesterbroadvokaterne.dk